Pomiary hałasu i analiza oddziaływania akustycznego.

We wrześniu przeprowadzimy pomiary hałasu, analizę oddziaływania akustycznego, oraz opracujemy koncepcję akustyczną działań ochrony przed hałasem dla bazy i parku samochodowego jednego z warszawskich operatorów komunikacji samochodowej.