Analiza oddziaływania akustycznego lotniska.

Na zlecenie jednego z polskich portów lotniczych opracowujemy analizę akustyczną skutków wzrostu ilości operacji lotniczych w perspektywie kolejnych lat, na konieczność zwiększenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania. Analiza bazuje na pomiarach hałasu lotniczego oraz symulacji komputerowej rozprzestrzeniania się hałasu lotniczego w środowisku.