Pomiary hałasu w środowisku pracy

W lipcu realizujemy pomiary hałasu na stanowiskach pracy w nowo powstałym zakładzie, funkcjonującym w branży gospodarki odpadami, na terenie województwa dolnośląskiego. Badania hałasu prowadzone są zgodnie z metodami określonymi w normach PN-EN-ISO 01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011.