Pomiary hałasu i analiza akustyczna.

W czerwcu realizujemy pomiary hałasu i analizę akustyczną dla zakładu branży drzewnej prowadzącego działalność produkcyjną na terenie województwa opolskiego. Celem analizy jest pozyskanie wiedzy na temat udziału poszczególnych źródeł hałasu w kształtowaniu klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu, oraz identyfikacja możliwych do zastosowania środków ochrony przed hałasem.