Pomiary hałasu kolejowego

Na zlecenie PKP - PLK S.A. prowadzimy pomiary hałasu kolejowego na linii 132. Celem pomiarów jest określenie skuteczności działań modernizacyjnych, które mogły mieć wpływ na oddziaływanie akustyczne linii kolejowej.