Pomiary hałasu i analiza akustyczna toru kartingowego.

W kwietniu realizujemy badania hałasu i analizę oddziaływania akustycznego toru kartingowego funkcjonującego w miejscowości Gogolin na opolszczyźnie.