Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej DK 45

W kwietniu realizujemy przegląd ekologiczny dla jednego z miejskich odcinków drogi krajowej nr 45. Przegląd obejmuje zagadnienia związane z oddziaływaniem drogi na stan klimatu akustycznego i oparty będzie o realizację kilkunastu całodobowych pomiarów poziomu hałasu.