Badania hałasu kolejowego na linii 132 i 136 w granicach województwa opolskiego.

Podpisaliśmy z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na realizację badań okresowych hałasu na liniach kolejowych 132 i 136 na terenie województwa opolskiego. Prowadzone badania realizowane są w związku z ciągłą modernizacją infrastruktury kolejowej i koniecznością monitorowania korzyści jakie przeprowadzone prace modernizacyjne przynoszą dla stanu klimatu akustycznego.