Raport oddziaływania na środowisko dla fabryki firmy 3M we Wrocławiu w zakresie hałasu przemysłowego

Część akustyczna raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla fabryki firmy 3M we Wrocławiu opracowana została w 2006 roku na zlecenie wrocławskiego biura projektowego.

Tło projektu

Firma 3M zrealizowała swój pierwszy obiekt produkcyjny na terenie Wrocławia w rejonie ul. Kowalskiej. Zakład zajmuje się produkcją folii optycznych DBEF i BEF. 

Lokalizacja

Przedsięwzięcie planowane było we Wrocławiu, woj. dolnośląskie.

Rola Ecoplanu

Zasadniczym celem opracowania raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko jest  zapewnienie dotrzymania standardów środowiskowych na etapie realizacji, funkcjonowania, oraz likwidacji przedsięwzięcia. W niniejszym przypadku odpowiedzialni byliśmy za opracowanie części akustycznej raportu i tym samym zapewnienie iż po oddaniu obiektu do użytkowania jego praca nie będzie naruszać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Przeprowadzone w ramach opracowania prace obejmowały:

  • identyfikację istniejących w otoczeniu planowanej fabryki źródeł hałasu kształtujących tło akustyczne,
  • identyfikację ograniczeń związanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
  • identyfikację źródeł hałasu w oparciu o projekt budowlany i technologiczny, badania własne, dane producentów urządzeń itp.
  • opracowanie modeli obliczeniowych hałasu przemysłowego w programie do obliczeń akustycznych SoundPlan oraz wykonanie obliczeń w oparciu o normę PN-EN ISO 9613-2.
  • opracowanie wskazań do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  • opracowanie map prezentujących oddziaływanie akustyczne hali przemysłowej po uwzględnieniu wspomnianych wskazań.

Raporty o oddzziaływaniu na środowisko 3M we Wrocławiu

Przykładowa mapa poziomu hałasu przemysłowego w środowisku opracowana w oparciu rozwiązania projektowane dla nowego zakładu produkcyjnego firmy 3M we Wrocławiu.

Korzyści dla Inwestora

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz opracowany w jej toku raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma na celu zapewnienie, iż planowana instalacja nie będzie oddziaływać na środowisko w sposób ponadnormatywny. Z drugiej strony chroni Inwestora przed dodatkowymi, nieprzewidywalnymi kosztami, które mogłyby się pojawić jeżeli środki ochrony środowiska nie zostałyby uwzględnione przy projektowaniu inwestycji.

Raport opracowany w zakresie oddziaływania akustycznego pozwolił zidentyfikować źródła hałasu z jakimi wiąże się funkcjonowanie planowanej fabryki, określenie ich maksymalnych dopuszczalnych mocy akustycznych, oraz ewentualnych dodatkowych środków ograniczania emisji hałasu do środowiska. Wskazanie tych czynników w dokumentacji pozwoliło na uwzględnienie ich w decyzji środowiskowej i dalej w projekcie budowlanym.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: