Raport środowiskowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Ośrodka Próbnej Eksploatacji „Grabówka” wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia PN17MPa

Raport środowiskowy dotyczący budowy Ośrodka Próbnej Eksploatacji „Grabówka” wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia PN17MPa.

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, Pracze

Charakter opracowania: raport środowiskowy

Rola Ecoplan

Opracowany przez Ecoplan raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport środowiskowy) obejmował pełne spektrum zagadnień o jakich mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Mapa zanieczyszczenia powietrza w raporcie środowiskowym

Rysunek 1. Przykładowa mapa rozkładu stężeń zanieczyszczenia atmosferycznego w otoczeniu przedmiotowej instalacji.

Korzyści

Procedura oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowany w jej toku raport środowiskowy (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) jest podstawą uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja zawiera wskazania do projektowania przedsięwzięcia gwarantujące, iż po oddaniu jej do użytkowania, oddziaływanie na środowisko nie będzie miało ponadnormatywnego charakteru.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: