Raport z pomiarów hałasu przenikającego do środowiska od eksploatowanej linii kolejowej nr 136 (km 20+750 – 37+500) relacji Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice

Na zlecenie PKP PLK S.A. w kwietniu 2014 roku wykonaliśmy pomiary hałasu kolejowego przenikającego do środowiska na terenie miejscowości Opole i Gogolin w związku z funkcjonowaniem linii kolejowej nr 136.

Lokalizacja: woj. opolskie, Opole i Gogolin

Tło projektu

W związku z rewitalizacją linii kolejowej nr 132 , na badanym odcinku linii kolejowej nr 136 zwiększone zostało o 30 % obciążenie ruchem. Sytuacja ta wiązała się z podwyższoną emisją hałasu do środowiska. W celu oceny wartości poziomu hałasu na terenie miejscowości Opole i Gogolin zlecone zostały pomiary hałasu kolejowego.

Charakter opracowania: Pomiary kontrolne hałasu kolejowego

Pomiary hałasu do linii kolejowych wykonano metodą  „pojedynczych zdarzeń akustycznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów po-ziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.).

Rola Ecoplanu

Rola naszej firmy było wykonanie pomiarów hałasu w trzech punktach wskazanych przez zamawiającego oraz opracowanie i prezentacja otrzymanych wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Raport z pomiarów hałasu przenikającego do środowiska od linii kolejowej

Opracowana dokumentacja zawierała informacje, o których mowa w rozdziale I załącznika nr 3 w/w rozporządzenia.

zapis zarejstrowanych zmian poziomu hałasu

Przykładowy zapis zarejestrowanych zmian poziomu hałasu wraz zaznaczeniem zdarzeń akustycznych związanych z ruchem kolejowym.

Korzyści dla Inwestora

Zrealizowane badania pozwoliły zarządzającemu linią kolejową określić stopień uciążliwości akustycznej badanego odcinka oraz ocenić jaki wpływ na emisję hałasu ma zwiększenie o 30% obciążenia ruchem.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: