Mapa akustyczna miasta Białystok

Mapa akustyczna miasta Białystok opracowana została w 2013 roku i stanowiła aktualizację opracowania z roku 2008, które to zrealizowane zostało pierwotnie przez firmę Techmex. Mapa wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi opracowana została przez zespół Ecoplanu.

Realizacja mapy akustycznej obejmowała:

 • realizację badań poziomu hałasu drogowego, kolejowego oraz przemysłowego
 • aktualizację zbiorów GIS w oparciu o które opracowano mapę
 • opracowanie nowych zbiorów GIS
 • realizację pomiarów ruchu drogowego, oraz opracowanie danych z automatycznego monitoringu video sieci drogowej miasta
 • opracowanie modeli obliczeniowych hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego w programie SoundPlan
 • opracowanie map tematycznych
 • opracowanie danych dla Komisji Europejskiej zgodnie z wytycznymi GIOŚ
 • aktualizację zbiorów serwisu mapowego www.gisbialystok.pl
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu tematycznego: mapa akustyczna, ochrona środowiska przed hałasem w warunkach miejskich

Pomiary poziomu hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego

Mapa akustyczna  stanowi podstawę do podejmowania decyzji co do zakresu działań mających na celu ograniczenie uciążliwości akustycznej układu komunikacyjnego, kolejowego, oraz emisji hałasu z zakładów przemysłowych. Ponieważ wszystkie te działania stanowią istotny koszt w budżecie miasta, dokładność mapy akustycznej decyduje o tym, na ile środki miasta zostaną trafnie wykorzystane na walkę z hałasem. Dlatego też tak ważne jest aby mapa akustyczna została skalibrowana i zweryfikowana w drodze pomiarowej.

Pomiar hałasu kolejowego.

Widok na stacje pomiarową poziomu hałasu kolejowego zlokalizowaną w sąsiedztwie linii kolejowej nr 6 prowadzącej ruch relacji Warszawa - Białystok.

Aktualizacja i opracowanie nowych zbiorów GIS

W ramach opracowania zaktualizowane zostały, bądź też opracowane zostały następujące zbiory danych:

 • numeryczny model terenu miasta (DEM, NMT)
 • model 3D zabudowy miejskiej
 • warstwa danych mapy wrażliwości akustycznej terenów miasta
 • warstwa chłonności akustycznej
 • warstwa ekranów akustycznych
 • warstwa zieleni istotnej z punktu widzenia propagacji dźwięku w środowisku
 • warstwa osi dróg, linii kolejowych, terenów przemysłowych

Pomiary ruchu drogowego i opracowanie danych monitoringowych

Mapa hałasu drogowego mapy akustycznej Białegostoku opracowana została w oparciu o bardzo szeroki zasób danych o ruchu drogowym. Dane te pochodziły zarówno z badań hałasu drogowego, ale przede wszystkim z systemu monitoringu ruchu jakim dysponuje i zarządza Zarząd Dróg Miejskich.

Badania ruchu drogowego do mapy akustycznej

Przykładowy arkusz z danymi z badań ruchu drogowego realizowanych przez system monitoringu dróg miasta Białegostoku.

Kamera pomiaru ruchu

Jedna z lokalizacji monitoringu ruchu drogowego realizowanego dla potrzeb opracowania mapy akustycznej wraz z pomiarem hałasu drogowego (ul. Antoniukowska).

Monitoring ruchu pojazdów.

Jedna z lokalizacji monitoringu ruchu drogowego realizowanego dla potrzeb opracowania mapy akustycznej wraz z pomiarem hałasu drogowego (ul. Kazimierza Wielkiego).

 

Modele obliczeniowe hałasu

Mapa akustyczna Białegostoku opracowana została w programie komputerowym SoundPlan, umożliwiającym realizacje całego procesu tworzenia mapy akustycznej począwszy na zarządzaniu danymi, a skończywszy na obliczeniach wskaźnika M, czy też wszelkich innych danych statystycznych mapy akustycznej. Opracowane zostały trzy modele obliczeniowe dzielące wspólne zbiory danych charakteryzujące warunki propagacji dźwięku (hałasu), oraz zbiory typowe dla poszczególnych grup źródeł hałasu: drogowego, kolejowego oraz przemysłowego.

Mapy tematyczne

Elementem mapy akustycznej, kojarzonym bezpośrednio z tym opracowaniem są mapy hałasu. W ramach opracowania sporządzono:

 • mapy emisyjne hałasu
 • mapy imisyjne hałasu
 • mapę wrażliwości akustycznej
 • mapy rozkładu wskaźnika M

oraz inne mapy wymagane rozporządzeniem w zakresu map akustycznych. Przykładowa mapa tematyczna, dotycząca prognozowanej zmiany klimatu akustycznego w wybranej dzielnicy miasta (w związku z oddaniem nowego odcinka drogowego), przedstawiona została na poniższej ilustracji.

Mapa prognostyczna mapy akustycznej.

Przykładowa mapa zmian klimatu akustycznego w mieście której przyczyną jest oddanie do użytkowania nowej drogi na terenie miasta.

Mapa akustyczna Białegostoku - LDWN

Mapa tematyczna - rozkład poziomu hałasu drogowego określonego wskaźnikiem LDWN.

Mapa akustyczna Białegostoku - LN

Mapa tematyczna - rozkład poziomu hałasu drogowego określonego wskaźnikiem LN.

Aktualizacja zbiorów danych serwisu mapowego

Mapa akustyczna Białegostoku opublikowana została w serwisie mapowym znajdującym się pod adresem www.gisbialystok.pl. Częścią naszego zadania była aktualizacja warstw danych serwisu mapowego, obejmująca mapy emisyjne, imisyjne oraz mapy przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu w środowisku.

Wizualizacje 3D mapy akustycznej, animacje 3D

Elementem opracowania były także wizualizacje 3D, oraz animacje 3D. Materiały multimedialne opracowane zostały także w programie SoundPlan. Przykładowy kadr z animacje prezentuje poniższa ilustracja.

Wizualizacja 3D mapy akustycznej.

Przykładowy kadr z wizualizacji 3D mapy akustycznej Białegostoku.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: