Analiza porealizacyjna dla stacji elektroenergetycznej 220/110 KV

Na zlecenie wykonawcy prac budowlanych przy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV opracujemy analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania akustycznego i pól elektromagnetycznych.

Analiza porealizacyjna opracowana zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji środowiskowej wydanej dla rozbudowy stacji oraz art. 82 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16), zgodnie z którym w analizie porealizacyjnej „dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.”

Informacje o naszym doświadczeniu w zakresie opracowania analiz porealizacyjnych znajdują się na naszej stronie www w zakładce "Doświadczenie -> Analizy porealizacyjne"

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: