Ekspertyza z zakresu akustyki budowlanej dla osiedla mieszkaniowego

Mikrofon pomiarowy

Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i linii kolejowej nie jest łatwe. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy w domu szukamy ciszy i spokoju po zabieganym dniu. Na zlecenie wrocławskiej firmy developerskiej prowadzimy badania poziomu hałasu przy jednej z kluczowych linii kolejowych na terenie województwa opolskiego. Celem badań jest wcześniejsze zidentyfikowanie zagrożeń akustycznych, a przede wszystkim wskazanie zakresu niezbędnych działań, które pozwoliłyby zapewnić właściwe warunki akustyczne mieszkańcom przyszłego osiedla.

Analiza akustyczna dla budynku laboratorium badawczego

Przemysł

Laboratoria badawcze nie wydają się być obiektami, które mogą być źródłem uciążliwości akustycznej dla sąsiadujących z nimi terenów. Czasem jednak znaczne nagromadzenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może powodować uciążliwość i wtedy lepiej już na etapie projektowania budynku, przewidzieć rozwiązania pozwalające ograniczyć emisję hałasu do niezbędnego minimum.

Czytaj więcej: Analiza akustyczna dla budynku laboratorium badawczego

Pozwolenie zintegrowane dla obiektu hodowlanego w województwie śląskim

Rolnictwo

Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem pozwolenia na korzystanie ze środowiska wydawanym dla instalacji, które w szczególnie istotny sposób mogą wpływać na jakość środowiska. Do instalacji tych należą między innymi większe fermy drobiu, trzody chlewnej oraz inne instalacje związane z rolnictwem i produkcją zwierzęcą. ECOPLAN opracuje dokumentację do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla jednego z obiektów produkcji zwierzęcej znajdującego się na terenie województwa śląskiego. Więcej informacji o opracowanych przez nas dokumentacjach do uzyskania pozwoleń zintegrowanych znajduje się w zakładce doświadczenie.

Pomiary hałasu przemysłowego impulsowego dla potrzeb uzyskania koncjesji na eksploatację kruszyw

Pomiar hałasu impulsowego

Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Z kolei uzyskanie decyzji środowiskowej, w tym przypadku, wiąże się  najczęsciej z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dla potrzeb jednego z takich postępowań, będziemy prowadzić badania oddziaływania akustycznego eksploatacji złoża z wykorzystaniem robót strzałowych - generujących hałasu impulsowy, oraz całej technologii stanowiącej źródło hałasu ustalonego.

Praca dla akustyka

Praca

Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada ofertę pracy dla osoby z wyższym wykształceniem w zakresie akustyki. Więcej informacji niebawem w zakładce praca. Tymczasem można kontaktować się z nami pod numerem telefonu 609 617 572, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Zapraszamy!

Międzylaboratoryjne badania porównawcze

Pomiar hałasu

W sierpniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan uczestniczyło w trzech porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów hałasu komunikacyjnego, lotniczego, pomiarów ekspozycji zawodowej na hałas oraz mocy akustycznej. W porównaniach uczestniczyły laboratoria z województwa opolskiego i małopolskiego prowadzące badania o podobnym zakresie. Tym samym laboratorium zrealizowało program badań porównawczych w kończącym się cyklu akredytacji.

Ponowna ocena przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji w Laboratorium Akustycznym Ecoplan

Akredytacja

W minionym tygodniu w Laboratorium Akustycznym Ecoplan odbyła się ocena ponowna przeprowadzona przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Ocena miała na celu potwierdzenie kompetencji laboratorium w zakresie prowadzenia pomiarów i obliczeń poziomu dźwięku w środowisku. Tym samym laboratorium wchodzi w trzeci cykl akredytacji, który będzie trwał do 2021 roku.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na rozszerzeniu zasięgu eksploatacji złoża piaskowców

Przemysł

Niebawem ruszą prace nad opracowaniem ekspertyz z zakresu oddziaływania akustycznego i zanieczyszczenia powietrza dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złóż piaskowców na terenie jednej z gmin województwa dolnośląskiego.

Mapa akustyczna Siedlec

Mapa akustyczna

Podpisaliśmy umowę na opracowanie mapy akustycznej dla kilkudziesięciu kilometrów dróg na terenie miasta Siedlce, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie. Mapa będzie podstawą opracowania przez Marszałka Województwa wojewódzkiego programu ochrony środowiska przed hałasem. Obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem bazy danych o sposobie zagospodarowania terenu w korytarzach przebiegu dróg objętych opracowaniem.

Pomiary poziomu hałasu od przenikającego do środowiska od wyścigów motocyklowych

Pomiary hałasu

W minionym tygodniu przeprowadziliśmy pomiary poziomu hałasu od wyścigów motocyklowych, które odbyły się na jednym z polskich torów  wyścigowych. Badania przeprowadzone zostały pod kątem oceny możliwości organizowania imprez motocyklowych o zróżnicowanej ilości uczestników.

Mapy akustyczne dla dróg krajowych województwa lubuskiego

Mapa akustyczna

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, we wrześniu i październiku będziemy pracować nad mapami akustycznymi dróg krajowych prowadzących ruch powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w granicach województwa lubuskiego.  Mapy akustyczne stanowić będą podstawę do opracowania, przez marszałka województwa, wojewódzkich programów ochrony środowiska przed hałasem.

Ekspertyza akustyczna dla lądowiska helikopterów we Wrocławiu

Lotnisko

Na zlecenie jednego z dolnośląskich przedsiębiorstw działających w branży chemicznej, opracowaliśmy ekspertyzę akustyczną i ekspertyzę zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla planowanej zmiany sposobu użytkowania lądowiska śmigłowców. Ekspertyzy stanowią rozszerzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego etapu procedury środowiskowej.

Badania poziomu hałasu oraz opracowanie mapy akustycznej dla Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Lotnisko

W lipcu planujemy rozpocząć badania poziomu hałasu od operacji lotniczych realizowanych przez samoloty TS-11 "Iskra", M-364 "Master" oraz helikoptery w otoczeniu lotniska Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przeprowadzone badania będą podstawą opracowania mapy akustycznej.

Postępowanie w sprawie decyzji środowskowej dla zakładu produkcji szkła w Opolu

Przemysł

W maju, opracowana została w Ecoplanie, dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu produkcji szkła w Opolu.

Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla miasta Opola

Ekofizjografia

Na zlecenie Urzędu Miasta Opola realizujemy aktualizację opracowania ekofizjograficznego w celu objęcia nim terenów przyłączanych do miasta. W ramach prac, laboratorium akustyczne wykona badania klimatu akustycznego w sąsiedztwie głównych komunikacyjnych i przemysłowych źródeł hałasu. Wyniki badań zostaną wykorzystane przy opracowaniu mapy zagrożeń środowiska.

Nowa wersja programu do doboru ochronników słuchu

Ochronniki słuchu

W zakładce "Zasoby -> DOS" udostępniona została nowa wersja programu do dobierania ochronników słuchu dla osób pracujących w hałasie. Program posiada bazę danych 45 ochronników i umożliwia dodatkowo wprowadzanie własnych charakterystyk środków ochrony przed hałasem na stanowiskach pracy [więcej ...]

Dobry okres dla OZE za nami?

Energetyka wiatrowa

Na stronie internetowej Gazety Wyborczej można przeczytać artykuł na temat światowych trendów w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE), w tym energii wiatrowej. Wygląda na to, że niestety Polska nie dostrzega pozytywnych stron wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Hałas kolejowy - nie jest hałasem posiadającym cechy hałasu impulsowego

Linia kolejowa

Pomiary hałasu kolejowego realizowane są obecnie zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Metodyka ta nie budzi zastrzeżeń w większości sytuacji w jakich realizuje się pomiar, ale pojawiają się przypadki, w których nie pozwala ona na odzwierciedlenie faktu występowania nietypowych i uciążliwych zjawisk akustycznych, jakie towarzyszą liniom kolejowym na niektórych odcinkach.

Czytaj więcej: Hałas kolejowy - nie jest hałasem posiadającym cechy hałasu impulsowego

Dokumentacja do uzyskania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym

Rolnictwo

Zmiany instalacji IPPC polegające na jej rozbudowie wiążą się często z koniecznością zmiany decyzji o pozwoleniu zintegrowanym. Obecnie realizujemy obliczenia zanieczyszczenia powietrza dla fermy drobiu w województwie dolnośląskim (przy granicy z województwem wielkopolskim), która uległa znaczącej przebudowie. W związku z istotna zmianą instalacji konieczna była zmiana decyzji o pozwoleniu zintegrowanym w celu uwzględnienia dodatkowych nowych emitorów zanieczyszczeń oraz zmian wielkości emisji spowodowanej zwiększenie obsady obiektów hodowlanych. Więcej informacji o opracowaniu wniosków do uzyskania pozwoleń zintegrowanych na naszej stronie w zakładce Oferta->Pozwolenia środowiskowe

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: