Ekspertyza akustyczna dla lądowiska helikopterów we Wrocławiu

Lotnisko

Na zlecenie jednego z dolnośląskich przedsiębiorstw działających w branży chemicznej, opracowaliśmy ekspertyzę akustyczną i ekspertyzę zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla planowanej zmiany sposobu użytkowania lądowiska śmigłowców. Ekspertyzy stanowią rozszerzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego etapu procedury środowiskowej.

Badania poziomu hałasu oraz opracowanie mapy akustycznej dla Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Lotnisko

W lipcu planujemy rozpocząć badania poziomu hałasu od operacji lotniczych realizowanych przez samoloty TS-11 "Iskra", M-364 "Master" oraz helikoptery w otoczeniu lotniska Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przeprowadzone badania będą podstawą opracowania mapy akustycznej.

Postępowanie w sprawie decyzji środowskowej dla zakładu produkcji szkła w Opolu

Przemysł

W maju, opracowana została w Ecoplanie, dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu produkcji szkła w Opolu.

Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla miasta Opola

Ekofizjografia

Na zlecenie Urzędu Miasta Opola realizujemy aktualizację opracowania ekofizjograficznego w celu objęcia nim terenów przyłączanych do miasta. W ramach prac, laboratorium akustyczne wykona badania klimatu akustycznego w sąsiedztwie głównych komunikacyjnych i przemysłowych źródeł hałasu. Wyniki badań zostaną wykorzystane przy opracowaniu mapy zagrożeń środowiska.

Nowa wersja programu do doboru ochronników słuchu

Ochronniki słuchu

W zakładce "Zasoby -> DOS" udostępniona została nowa wersja programu do dobierania ochronników słuchu dla osób pracujących w hałasie. Program posiada bazę danych 45 ochronników i umożliwia dodatkowo wprowadzanie własnych charakterystyk środków ochrony przed hałasem na stanowiskach pracy [więcej ...]

Dobry okres dla OZE za nami?

Energetyka wiatrowa

Na stronie internetowej Gazety Wyborczej można przeczytać artykuł na temat światowych trendów w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE), w tym energii wiatrowej. Wygląda na to, że niestety Polska nie dostrzega pozytywnych stron wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Hałas kolejowy - nie jest hałasem posiadającym cechy hałasu impulsowego

Linia kolejowa

Pomiary hałasu kolejowego realizowane są obecnie zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Metodyka ta nie budzi zastrzeżeń w większości sytuacji w jakich realizuje się pomiar, ale pojawiają się przypadki, w których nie pozwala ona na odzwierciedlenie faktu występowania nietypowych i uciążliwych zjawisk akustycznych, jakie towarzyszą liniom kolejowym na niektórych odcinkach.

Czytaj więcej: Hałas kolejowy - nie jest hałasem posiadającym cechy hałasu impulsowego

Dokumentacja do uzyskania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym

Rolnictwo

Zmiany instalacji IPPC polegające na jej rozbudowie wiążą się często z koniecznością zmiany decyzji o pozwoleniu zintegrowanym. Obecnie realizujemy obliczenia zanieczyszczenia powietrza dla fermy drobiu w województwie dolnośląskim (przy granicy z województwem wielkopolskim), która uległa znaczącej przebudowie. W związku z istotna zmianą instalacji konieczna była zmiana decyzji o pozwoleniu zintegrowanym w celu uwzględnienia dodatkowych nowych emitorów zanieczyszczeń oraz zmian wielkości emisji spowodowanej zwiększenie obsady obiektów hodowlanych. Więcej informacji o opracowaniu wniosków do uzyskania pozwoleń zintegrowanych na naszej stronie w zakładce Oferta->Pozwolenia środowiskowe

Badania halasu impulsowego strzelnicy sportowej

Na przełomie kwietnia i maja, na zlecenie jednego z urzędów miast w województwie śląskim, przeprowadzimy badania hałasu impulsowego od strzelnicy sportowej. Celem badań jest określenie uciążliwości obiektu dla mieszkańców pobliskiej zabudowy.

Czytaj więcej: Badania halasu impulsowego strzelnicy sportowej

Analiza porealizacyjna dla linii kolejowej CE-30

Linia kolejowa

Do końca lipca bieżącego roku będziemy prowadzić badania i pracować nad analizą porealizacyjną dla zmodernizowanej linii kolejowej C-E 30 (linia 277) na odcinkach Opole Groszowice - Opole Wschód, stacja Opole Wschód, stacja Czarnowąsy i szlak Czarnowąsy - Borki Opolskie. Modernizacja szlaku łączącego stacje Opole Groszowice i Wrocław Brochów prowadzona była przez dolnośląski Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2009 roku.

Czytaj więcej: Analiza porealizacyjna dla linii kolejowej CE-30

Mapa akustyczna dla drogi krajowej DK 79

Droga

W najbliższych miesiącach będziemy realizować pomiary hałasu komunikacyjnego oraz opracujemy mapę akustyczną dla korytarza drogi krajowej nr 79. Opracowanie obejmować będzie odcinek w granicach miasta Jaworzna w województwie śląskim.

Mapa akustyczna dróg w województwie podlaskim

Droga

Do końca maja 2017 przeprowadzimy badania hałasu komunikacyjnego oraz opracujemy mapę akustyczną dla dróg województwa podlaskiego. Mapa obejmować będzie te odcinki dróg, po których przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów w skali roku i będzie podstawą do opracowania wojewódzkiego programu ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna Radomia

Mapa akustyczna

W najbliższym czasie przystąpimy do prac pomiarowych i opracowania mapy akustycznej miasta Radomia w zakresie hałasu lotniczego. Mapa akustyczna miast o liczbie ludności przekraczającej 100 tysięcy opracowywana jest co 5 lat zgodnie z art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Czytaj więcej: Mapa akustyczna Radomia

Analiza akustyczna - osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu

Miejscowy plan zagosodarowania przestrzennego

W śródmieściu Wrocławia powstanie nowa zabudowa wielorodzinna wraz z garażami podziemnymi. Dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej opracowujemy analizę akustyczną stanowiącą element karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: Analiza akustyczna - osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu

Mapa akustyczna Opola. Drogi prowadzące ruch o natężeniu przekraczającym 3 milony pojazdów w roku

Zakończyliśmy pracę nad mapą akustyczną Opola w zakresie dróg, po których przejeżdża ponad 3 0000 000 pojazdów w skali roku. Mapa stanowić będzie w przyszłości element mapy akustycznej Opola.

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego

W dniu dzisiejszym uchwalony został przez Sejmik Województwa Opolskiego "Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020". Program został opracowany przez naszą pracownię w okresie po tegorocznych wakacjach, poddany został procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opiniowaniu przez Ministra Środowiska. Niebawem ukaże się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Pomiary hałasu od procesu szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego

Gaz łupkowy

W mijającym tygodniu prowadziliśmy ostatnią serię pomiarów hałasu podczas procesu szczelinowania hydraulicznego przy wydobyciu gazu łupkowego w województwie śląskim. Badania prowadzone były w celu pozyskania danych do planowania przyszłych działań związanych z ochroną przed hałasem podczas eksploatacji gazu łupkowego.

Badania hałasu przy szczelinowaniu hydraulicznym

Czytaj więcej: Pomiary hałasu od procesu szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego

Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów we Wrocławiu

Lotnisko

Na terenie Wrocławia planowana jest realizacja kolejnego lądowiska dla helikopterów biznesowych. Na zlecenie jednego z wrocławskich przedsiębiorstw opracujemy analizę akustyczną oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, które to stanowić będą podstawę do rozpoczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej.

Przygotowanie wymagań przetargowych w zakresie emisji hałasu z instalacji dozowania żużla do procesu technologicznego zakładu produkcyjnego w województwie opolskim

Na zlecenie jednej z opolskich firm produkcyjnych opracowujemy dokumentację - ekspertyzę akustyczną. Celem pracy jest określenie wymagań co do ograniczeń emisji hałasu z komponentów planowanej do zakupu instalacji dozowania żużla do procesu technologicznego. Opracowanie dokumentacji obejmuje wykonanie badań mocy akustycznych źródeł hałasu, opracowanie modelu obliczeniowego i wskazanie ograniczeń co do dopuszczalnej wielkości emisji hałasu, które pozwolą spełnić kryteria dopuszczalnych poziomów hałasu w punktach kontrolnych.

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: